+ 387 35 247 630

Dr.Tihomila Markovića bb, 75000 Tuzla

(Muharema Fizovića 1)

triangle

O Stranici

<>Prvu stranicu (gms.inet.ba) su (2002/2003) uradili učenici Adnan Selimović, Enver Nurkanović, Emir Čaušević i Eldar Babajić kao članovi prvog Web Team-a sa temom \"Historijat i baza podataka učenika i profesora Velike gimnazije u Tuzli od 1899\". Osnivač WT-a i mentor ovog rada je Muhidin Fočić prof. informatike.
<>Drugu stranicu (gmstz.edu.ba) uradio je učenik Semir Karić kao samostalan rad za brže administriranje vijesti sa ASP-om. Mentorstvo je vodio Fuad Harčin prof. informatike (2005/2006).
<->Obje domene su ugašene<->
Stranica www.gmstz.stud.ba je urađena u sklopu maturskog rada učenika Selvina Fehrića na temu "PHP & MySQL - Višejezični web site GMS-a". Mentor ovog maturskog rada je Muhidin Fočić, prof. informatike.
Stranica je urađena isključivo zbog potrebe postojanja višejezičnog web site-a Gimnazije "Meša Selimović" jer ova škola je u stalnoj komunikaciji sa školama širom Evrope.
Na doradi i ažuriranju stranice radili Selvin Fehrić te GMS Web Team 2006/2007.

Stranica www.gmstz.com.ba urađena je kao odgovor učenika Amira Mujačića (web mastera) na savremeni web-dizajn i mentora Muhidina Fočića prof.informatike 2013/2014. godine.

Na doradi i ažuriranju rade članovi informatičke sekcije GMS Web Team.


GMS Web Team 2007/2008:
 • Adnan Bekan (Pretraga ocjena - maturski rad)
 • Haris Hasanhodžić
 • Edin Tufekčić
 • Benjamin Cavrić (Animacije, video)

 • Prevodioci:
 • Engleski jezik - Jasmina Selimović
 • Njemački jezik - Ema Kačar, Džavid Fočak
 • Francuski jezik - Lejla Hadžiselimović


 • GMS Web Team 2008/2009 :
 • Faruk Salihbegović
 • Said Avdić


 • GMS Web Team 2009/2010 :
 • Adin Halilović
 • Armin Korman
 • Armin Bajrić


 • GMS Web Team 2010/2011 :
 • Fehro Muratović


 • GMS Web Team 2011/2012 :
 • Fehro Muratović
 • Kenan Gutić
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković


 • GMS Web Team 2012/2013 :
 • Fehro Muratović
 • Kenan Gutić
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković
 • Haris Zonić
 • Ahmed Hadžić
 • Nedim Mahovkić
 • Adnan Mujačić


 • GMS Web Team 2013/2014 :
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković
 • Haris Zonić
 • Denis Hisari
 • Adnan Mujačić


 • GMS Web Team 2014/2015 :
 • Amir Mujačić
 • Amar Koprić
 • Omar Hasić
 • Nermin Kovčić
 • Muamer Okić


 • GMS Web Team 2015/2016 :
 • Amar Koprić
 • Omar Hasić
 • Nermin Kovčić
 • Muamer Okić


 • GMS Web Team 2016/2017 :
 • Muamer Okić
 • Amar Koprić
 • Omar Hasić
 • Amar Šehović
 • Mirnes Muminović
 • Adnan Kamberović


 • GMS Web Team 2017/2018 :
 • Amar Šehović
 • Mirnes Muminović
 • Fahrudin Selimović
 • Adnan Kamberović

 • Ažuriranje baze profesora i učenika (1998/1999 - 2016/2017):
 • Šejla Mandžić
 • Jasmina Pirić
 • Maida Sabitović