+ 387 35 247 630

Muharema M. Fizovica 1, 75000 Tuzla

triangle

O Stranici

Stranica je urađena u sklopu maturskog rada učenika Selvina Fehrića na temu "PHP & MySQL - Višejezični web site GMS-a". Mentor ovog maturskog rada je Muhidin Fočić, prof. informatike.
Stranica je urađena isključivo zbog potrebe postojanja višejezičnog web site-a Gimnazije "Meša Selimović" jer ova škola je u stalnoj komunikaciji sa školama širom Evrope.
Na doradi i ažuriranju stranice rade Selvin Fehrić te GMS Web Team.


GMS Web team 2007/2008:
 • Bekan Adnan (Pretraga ocjena - maturski rad)
 • Hasanhodžič Haris
 • Tufekčić Edin
 • Cavrić Benjamin (Animacije, video)

 • Prevodioci:
 • Engleski jezik - Selimović Jasmina
 • Njemački jezik - Kačar Ema, Fočak Džavid
 • Francuski jezik - Hadžiselimović Lejla


 • GMS Web Team 2008/2009 :
 • Salihbegović Faruk
 • Avdić Said


 • GMS Web Team 2009/2010 :
 • Halilović Adin
 • Korman Armin
 • Bajric Armin


 • GMS Web Team 2010/2011 :
 • Fehro Muratović


 • GMS Web Team 2011/2012 :
 • Fehro Muratović
 • Kenan Gutić
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković


 • GMS Web Team 2012/2013 :
 • Fehro Muratović
 • Kenan Gutić
 • Amir Mujačić
 • Mirsad Oštraković